REGULAMIN ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

 

§1 Pojęcia

Pojęcia użyte w przedstawionym regulaminie oznaczają:
1. Usługodawca-osoba będąca właścicielem strony internetowej rytual-urok-milosny.pl, świadczący usługi ezoteryczne za pośrednictwem Serwisu,
2. Usługobiorca-osoba korzystająca z usług oferowanych przez usługodawcę,
3. Serwis-strona internetowa rytual-urok-milosny.pl udostępniona przez usługodawcę,
4. Adres e-mail-adres poczty internetowej udostępniony przez usługodawcę,
5. Strony-usługodawca i usługobiorca,
6. Usługa-wykonanie usługi przez Usługodawcę poprzez wykonanie odpowiednich technik indywidualnych na podstawie przesłanych materiałów przez Usługobiorcę drogą elektroniczną.

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.
2. W niniejszym Regulaminie opisany jest zakres usług oferowanych przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z serwisu.
3. Każdorazowa zmiana regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od jego zmiany.
4. Zakazane jest dostarczenie przez Usługobiorcę przesyłanie treści o charakterze bezprawnym.
5. Treść prezentowanego regulaminu może zostać utrwalona poprzez zapisanie go na nośniku, pobraniu ze strony rytual-urok-milosny.pl lub wydrukowanie.
6. Usługobiorca oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.

 

§3 Umowa

1. Informacje widoczne w Serwisie nie są ofertą do zawarcia umowy, stanowią jedynie informacje dotyczące pomocy rozwiązania problemu przekazanego przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz w pełni akceptuje jego warunki.
3. Umowa ma charakter wiążący w chwili, kiedy Usługobiorca wniesie opłatę za usługę.

 

§4 Prawa autorskie

1. Wszelkie informacje, porady, techniki ezoteryczne prezentowane na Stronie Usługodawcy oraz wszelkie informacje dostarczane przez Usługodawcę poprzez kontakt z Usługobiorcą, są objęte pełnym prawem autorskim Usługodawcy.
2. Kopiowanie, przesyłanie do innych osób wszelkich materiałów będących własnością Usługodawcy jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności karnej.

 

§5 Rodzaj działalności

1. Usługodawca prowadzi działalność poprzez wykonywanie działań ezoterycznych dla Usługobiorcy na podstawie przesłanych przez Usługobiorcę informacji oraz materiałów.
2. Kontakt następuje wyłącznie drogą elektroniczną.
3. Usługobiorca w chwili wniesienia opłaty oświadcza, że jest świadomy, że Usługodawca nie może zagwarantować 100% powodzenia skuteczności Usługi z przyczyn od siebie niezależnych. Jednocześnie Usługodawca zapewnia, ze dołoży wszelkich starań, aby problem Usługobiorcy został rozwiązany pomyślnie.

 

§6 Reklamacje

1. Usługobiorca wnosząc opłatę oświadcza, że jest świadomy, że wszelka pomoc i praca wykonana na rzecz Usługobiorcy, ze względu na niematerialny charakter nie może być zwrócona.
2. Charakter oferowanych usług jest duchowy, ezoteryczny i niematerialny, dlatego też Usługodawca w razie wyraźnych zgłoszeń reklamacyjnych oferuje darmową, druga próbę rozwiązania problemu Usługobiorcy.                                              3. Usługobiorca wnosząc opłatę oświadcza, że po zaksięgowaniu jej na rachunku Usługobiorcy, w żadnym wypadku nie będzie ona zwrócona.

Regulamin wchodzi w życie 01.05.2022r.